Фирма Миланезе 77 е с дългогодишен опит и отговаря на нуждите на своите клиенти, като предлага различни възможности за сътрудничество при изграждане на груб строеж на сгради (жилищни - къщи, вили, семейни хотели и магазини, складове и други), които са изгодни както за клиента, така и за компанията. Извършвайки строителството на сграда, ние ще направим грубо покритие в съответствие с договорните задължения, а вие планирате по-нататъшни действия въз основа на вашите собствени възможности. Миланезе 77 закупува груби строителни материали на цени на едро от производителя, което гарантира оригиналността на строителните материали и най-ниската цена.

Основни определения за груб строеж.
По смисъла на ЗУТ, - Груб строеж е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи. Приемаме, че жилищна сграда, къща, вила, семеен хотел и друга е изпълнена на етап груб строеж, когато са завършени конструкциите, ограждащите стени и покрива. В повечето случаи довършителните работи не са изпълнени или има частично изпълнение.

Етапите на изпълнение на грубия строеж са:
1. Изкопни работи. Изкоп - дълбочината и размерът на строителния изкоп зависят от разчетите на фундамента. В най-общия случай дълбочината на фундиране зависи от: видът, конструкцията и натоварването, което придава сграда на земната основа; инженерната геология на земните пластове; релеф на площадката; дълбочина на подземните води; дълбочина на фундиране на близки сгради; дълбочина на замръзване на земните пластове. 
2. Направа на фундаменти, изграждане нулев цикъл. Направа фундаменти и нулев цикъл - изборът на типа фундаменти е комлексна задача, за изпълнението на която се изисква опитен екип от проектанти и използването на съвременни разчетни методи. Правилният избор води до икономично обосновано решение, което има голяма тежест в общата стойност на сградата. Ориентировъчно, стойността на нулевия цикъл е около 25% от стойността на сградата на етап груб строеж, но при използваем сутерен и други утежняващи обстоятелства може да достигне до 40%. 
3. Конструкции. Конструкциите на сградата се образуват от взаимно свързани елементи с носещи и ограждащи функции. Носещите елементи определят вида на конструкцията. По начина на изпълнение конструкцията е: монолитна; сглобяема; комбинирана. 
4. Стълбищни клетки. Стълбищната конструкция в зависимост от вида на материала може да е: бетонна; железобетонна; дървена; стоманена; съчетание от тези материали и стъкло. 
5. Покрив. В зависимост от вида на материала за конструкцията, покривът е железобетонен или дървен, по геометрия скатен или плосък. Стойността на покрива е около 25% от стойността на сградата на етап груб строеж. Но това е много важен елемент на къщата, от който зависи комфортът на обитаване и дълговечността на сградата.
Изборът на вида на покривното покритие е от решаващо значение за неговата функционалност. Предлаганите на пазара видове покривни материали са следните: керамични керемиди; метални керемиди; битумни керемиди; рулонни материали; метални плоскости; плоскости от битумни материали; каменни плочи.

Ние предлагаме различни проектни решения за груб строеж на къщи, вили, семейни хотели и жилищни сгради. Тъй като изборът на определено решение зависи от множество фактори, ще се Ви предложим различни варианти, с обосновани технико-икономически показатели, за да ви помогнем при избора на решение. 

Когато се заговори за груб строеж на къща, вила, жилищна или офис сграда преди всичко трябва да се знае какво се включва точно в него. Понятието обединява всички работи и материали по изкопаването на основите с необходимата техника и изнасянето на почвата, подложен бетон и бетонирането на основите, правенето на кофражи, арматура и отливането на плоча кота нула, отливането на греди и колони по втора, трета и т.н. плочи, тяхното кофриране и декофриране. Грубият строеж включва в себе си зидането на всички вътрешни и външни стени, отливането и изграждане, ако има, на вътрешни стълби свързващи етажите, подпокривното пространство и изграждането на покривната конструкция с полагането на керемидите.

Важно е да се знае какво НЕ се включва в грубия строеж: подравняването на земята около къщата, огражането с някакъв вид ограда, измазването. Хидроизолацията и топлоизолацията на основите не влиза в ГС. Водопровода и електрическата инсталация, замазките, дограмата, мазилките и други операции са включват в т.нар. строително довършителни работи.