Професионалното редене на фаянсови и теракотни плочки е ключова услуга в областта на строителството и обновяването на интериора и екстериора на жилища и други обекти. Тази услуга е изключително важна, тъй като качеството на реденето на плочките може да има значително влияние върху крайния резултат и издръжливостта на повърхностите.

Всички майстори от екипа от професионалисти на фирма Миланезе 77 имат необходимите знания и умения за правилното подготвяне на повърхността, което включва изравняване на пода и подготвяне на мазилката. Те разполагат с необходимите инструменти и оборудване, за да режат и поставят плочките правилно, като се гарантира точност и прецизност на изработката. Имаме голям опит в работата с различни видове плочки, ние ще изберем подходящите качествени материали за проекта.

Реденето на фаянсови и теракотени плочки може да бъде доста трудна задача, но следвайки правилните стъпки и техники, майсторите от Миланезе 77 винаги постигат професионални резултати. Имат правилните инструменти и материали, и извършват поставените им задачи правилно и безпроблемно.

Реденето на фаянсови и теракотени плочки може да се раздели на няколко основни етапа:

1. Подготовка на повърхността: Повърхността, на която ще се полагат плочките, трябва да бъде подготвена предварително. Тя трябва да бъде чиста, суха и равна. Ако има неравности или повърхностни дефекти, те трябва да бъдат коригирани преди реденето на плочките.
2. Маркиране на основата: С помощта на молив или креда трябва да се маркира средата на основата, за да се определи централната линия, по която ще се редят плочките. Това ще помогне за по-лесното изравняване на плочките.
3. Подготовка на лепилната смес: Лепилната смес трябва да се приготви според инструкциите на производителя. Тя може да се приготви ръчно или с помощта на машинно смесване.
4. Редене на плочките: Нанася се лепилната смес върху подготвената повърхност и след това се полага първата плочка върху централната линия. Постепенно се редят следващите плочки, като се осигурява равномерно им разпределение.
5. Рязане на плочките: Когато се стигнете до края на повърхността, се налага рязане на плочките, за да се поберат в края на реда. Използва се трион или резачка за рязане на плочки, за да се оформят според нуждите на помещението и декора.
6. Завършващи действия: След като са положени всички плочки, се изчаква да се засуши лепилната смес. След това се нанася фугата между плочките, за да се запълнят празните пространства между тях.